fbpx

Om metoden

Läsa är Lätt är en metod för att hjälpa barn att knäcka läskoden och undvika problem redan i början av läsundervisningen. Metoden har testats i förskolor med mycket goda resultat.

I det svenska språket finns det många fler ljud än bokstäver vilket gör att den alfabetiska principen inte fungerar till hundra procent. I det svenska språket finns 40 ljud och 29 bokstäver vilket gör att det kan vara svårt för barn att börja läsa utan förvirring och stress.

Svårigheterna uppstår på grund av att talets ljud representeras av bokstavstecken. Men i vissa fall måste man kombinera dessa tecken på speciella sätt för att representera ett ljud. Ett ljud kan också ofta förändras beroende på ljudet som kommer närmast före eller efter. På denna punkt har det visat sig att en del barn har särskilt stora problem.

Läsa är Lätt löser det problemet med hjälp av färger. Färgerna är för barnen lätta att uppfatta, ungefär som trafikljus, och sprider glädje. Barnens hjärnor kopplar fram rätt ljud genom färgsignalerna. Detta gör att barnen i princip från början kan läsa alla typer av ord. Men det är bara
en övergångsperiod. Syftet med färgerna är att hjälpa barnen att självständigt gå vidare med utforskandet av skriftspråket.

Metodens kärna är en unik ljudkarta. Där placeras bokstäver i ett särskilt system med regelbundna bokstavskombinationer som barn har lätt att orientera sig i. Genom att sjunga bokstavskombinationerna lär sig barnen hur de låter och ser ut. Det gör att barnen sparar tid eftersom de slipper ljuda ihop varje bokstav. Konsekvenserna blir att läsavkodningen sker snabbare och mer stressfritt för barnen när de kan lägga ihop bokstäverna själva sedan. Metoden tar hänsyn till anatomin i barnets hjärna vid den specifika åldern. Bokstavskombinationerna som presenteras på så sätt tas upp av den högra hjärnhalvan, vilket gör att barnet memorerar dem omedvetet och lätt. Med hjälp av ljudkartan undanröjs de oregelbundenheter som annars kan skrämma och hindra barn från att komma i läsning. När barnen lär sig de vanliga mönstren av bokstavskombinationerna ökar hastighet till avkodningen och mindre och mindre energi krävs för att avkoda nya ord.

Titta gärna på några videor från våra studier på en förskola.

Inspiration

En man som förespråkade tidigt lärande var Makoto Shichida från Japan. Hans metod har använts i Japan, Malaysia och Singapore och går ut på att stimulera barnets tidiga utveckling av hjärnan mellan 3 månaders och 6 års ålder. Metoden har använts i Japan i 25 år, och forskning har bedrivits i 40 år.

Shichida-metoden fokuserar på den högra hjärnhalvan, som utvecklas innan den vänstra hjärnhalvan och dominerar t.o.m. 3,5 års ålder. Hans metod innebär bl.a. visuell stimulering genom repetition och fungerar bäst mellan 0 och 3 års ålder, eftersom fokuset på den högra hjärnhalvan gör att barnet lär sig omedvetet och kan ta emot mycket information snabbt.

Målet är inte att fylla barn med kunskap utan att lära dem att använda hela sin hjärna effektivt samt öka deras förmåga och kreativitet.

Image

Om författaren

Elena Novikova, metodens grundare, är legitimerad lärare i musik, historia och samhällskunskap. Hon arbetar som förskollärare och har mer än 30 års erfarenhet av att lära barn läsa på olika språk med hjälp av sång och färgsignaler. Hennes egen son lärde sig att läsa vid två års ålder. Elena drivs av att lära barn att lära sig att läsa utan svårigheter.

Elena