fbpx

Instruktion

Det är mycket viktigt att följa instruktionen för att metoden ska ge synliga resultatet.

Läs igenom den noggrant och titta på förklarande video som visar med exempel om hur du ska använda kartan och materialet.
Öva varje dag. Barnen ska inte hinna glömma vad de gjorde vid senaste tillfället. Hur lång tid beror på hur länge barnet håller koncentration och intresse (rekommenderad tid från 5 till 15 minuter varje dag). Tvinga aldrig barnet.

Steg 1

Sätt dig bekvämt tillsammans med barnet och öppna boken på den första sidan. Öppna upp kartan (samtliga tre sidor). Du som vuxen börjar med att sjunga tre första kolumner själv som i ett exempelvideo. För tillfället ignorera blåfärgad ”o”. Sedan låt barnet sjunga med och sedan låt barnet sjunga själv. Det är viktigt att fingertoppen hela tiden pekar på rätt bokstavskombination. Om du känner på dig att barnet förstått principen (systemet) lägg till kolumner 4, 5, 6 och 7. Fortsätt sjunga kartan på samma sätt.
Kolumner 8-9. Nu kan du börja presentera färgerna och hur de låter. Säg till barnet att ”gul” låter som ”j”. Först presentera kolumner själv och sedan låt barnet sjunga med. Slutligen låt barnet sjunga själv.
Kolumn 10. Säg till barnet att ”grön” låter som ”sj”. Först presentera kolumnen själv och sedan låt barnet sjunga med. Slutligen låt barnet sjunga själv.
Kolumn 11 – 17. Säg till barnet att ”lila” låter som ”tj”. Först presentera kolumner själv och sedan låt barnet sjunga med. Slutligen låt barnet sjunga själv.
Presentera sista kolumnen. Först presentera kolumnen själv och sedan låt barnet sjunga med. Slutligen låt barnet sjunga själv.
När barnet kan sjunga hela kartan på egen hand lägg till övningar för barnet vilka skapar spelmoment. Till exempel: ge barnet i uppgift (efter hen sjungit någon kolumn) att peka på någon bokstavskombination som du själv väljer. Till exempel: kan du visa ”be” i raden ”b”
Ladda ned vår app. Den finns tillgängligt kostnadsfritt på App Store och Google Play. Presentera färgen ”blå” som låter som ”å” genom att gå till ”Träna -> Steg 1A – Blå” i appen.
Fortsätt att träna bokstavskombinationerna med hjälp av appen och kartan.
Om du känner att barnet är säker på att gissa alla bokstavskombinationerna gå till nästa steg att ljuda ihop olika bokstavskombinationerna.

Steg 2

Det här är en mycket viktig del i metoden. Be barnet uttala bokstavskombinationerna i snabbare takt till dess att barnet av sig själv gissar ordet. Barnet upplever det som roligt. I övningsorden använder vi streck mellan de enstaka bokstäverna och bokstavskombinationerna utifrån kartan. Barnen är redan bekanta med dem. Med hjälp av strecken upplever barnet inte något större förändring från tidigare övningar och ingen stress. Vi använder ord ”snabbare”.
Låt barnet bygga ord själv i vår App.