fbpx

Studier på förskolor

För att pröva metodens effektivitet har vi gjort flertal tester på förskolor. Nedan kan ni se resultatet från en av dem, en video om hur lektionerna har varit och en intervju med en förskolelärare som observerade studiens gång.

Statistik från forskningsprojekt på Kyrkskolan, Värmdö:

  • Antal träffar: 28
  • Undervisningstid per tillfälle: 15 min.
  • Total tid med metoden per barn: 7 tim.
  • Testgrupper: 3
    • 2 grupper med barn i förskoleklass (grupp 1 och 2)
    • 1 specialgrupp med barn ur åk 1 och 2 som ännu inte hade knäckt läskoden vid starten av projektet (grupp 3)

Resultat

Grupp 2 och 3 knäckte koden efter mellan 5 och 7 timmar. Grupp 1 hade nästan knäckt koden vid projektets slut.